Privacybeleid

Privacy Statement
In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Jumbo Roel Heerschap omgaat met je persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Jumbo Roel Heerschap is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Jumbo Roel Heerschap. In deze Privacy Statement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jumbo Roel Heerschap kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Jumbo Roel Heerschap, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jumbo Roel Heerschapverstrekt. Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Zelf ben je verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die zijn verstrekt. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je geboortedatum
Je geslacht
Beschikbaarheid dagen/uren
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

 

Doel van de gegevensverzameling
Jumbo Roel Heerschap verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

 

Hoelang Jumbo Roel Heerschap gegevens bewaart
Jumbo Roel Heerschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

In een aantal gevallen kun je vragen om verwijdering of het wissen van je gegevens.

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die Jumbo Roel Heerschap van je verwerkt ontvangen, dan kun je een beroep doen op je recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Je kunt ook verzoeken om beperking van het verwerken van je gegevens of daartegen bezwaar maken.

De verzoeken kunnen worden gestuurd naar: hr@jJumboRoelHeerschap.nl

 

Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Jumbo Roel Heerschap verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jumbo Roel Heerschapop via hr@jJumboRoelHeerschap.nl